COACHING MANAGERSKI


Coaching to interaktywny proces rozwoju, który pomaga pojedynczym osobom lub całym organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby. Coaching to indywidualna praca z coachem, pozwalająca rozpoznać klientowi jego umiejętności, zdolności i talenty oraz pełniej wykorzystać potencjał. Jest zorientowany wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość, ponieważ przeszłości nie możemy zmienić. Coaching pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Pracuję z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają bardziej konkretne cele, optymalizują swoje działania, podejmują lepsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Istotą mojej pracy jest wykorzystanie zasobów: wiedzy i umiejętności już posiadanych oraz odpowiednie zmotywowanie i towarzyszenie klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania.

Na proces coachingu składają się 1,5 godzinne spotkania organizowane w odstępach od trzech do czterech  tygodni. Najczęściej coaching prowadzony jest w ramach 10 sesji. Harmonogram każdego prowadzonego procesu ustalany indywidualnie. Dodatkowo, proponuję 1 dodatkowe spotkanie, którego celem jest omówienie dokonanych zmian.


Poprzez cykl spotkań indywidualnych prowokuję do myślenia, mającego bezpośredni wpływ na podnoszenie efektywności osobistej i organizacyjnej. 
Podczas spotkań pracujemy nad umiejętnościami i zmianą postawy.
Moją rolą jest towarzyszenie klientowi w wyznaczaniu i realizacji nowych celów oraz wdrażaniu planu działań.


COACHING BIZNESOWY

Sesja godzinna - 200,00 PLN.
Indywidualny coaching związany z biznesowym rozwojem firmy. Kierowany do właścicieli firm, prezesów, członków zarządu, osób prywatnych na menadżerskich stanowiskach, które zgłaszają się na coaching samodzielnie, z własnej inicjatywy i na własne potrzeby, czyli nie są to osoby oddelegowane przez pracodawcę i omijane są formalności jakie należy spełniać kiedy na coaching wysyła korporacja.

STRUKTURA COACHINGU BIZNESOWEGO
 • Budowanie relacji, gdzie zwracamy uwagę na życzliwość, odpowiednio dobrany ton, natężenie głosu, odzwierciedlanie i odpowiednią komunikację niewerbalną. To początek sesji, gdzie szczególne znaczenie nadaje się wypracowaniu wzajemnego zaufania i otwartości klienta.  
 • Kontrakt na sesję – czyli określenie, co klient chce osiągnąć w ramach sesji, biorąc pod uwagę jego cele długoterminowe. Innymi słowy określamy, z jakim celem czy kwestią klient będzie „pracował" przez najbliższą godzinę.
 • Poszerzanie doświadczenia klienta, gdzie coach odwołuje się do różnego rodzaju narzędzi, jak: silne, otwarte pytania, praca na wartościach, linie czasu, itp. Ten etap sesji w największym stopniu „sięga" do zasobów klienta, czyli jego kreatywności, kompetencji, umiejętności, itp. 
 • Budowanie zaangażowania klienta do podjęcia działania, kiedy następuje planowanie skutecznych działań i kroków, jakie ma podjąć klient w okresie do następnej sesji. Na tym etapie zostają także wyznaczone ewentualne zadania do wykonania między sesjami. Twórcom tych zadań jest klient pod kierunkiem coacha. 
 • Domkniecie sesji i podsumowanie, informacja zwrotna dla klienta ze strony coacha.

POPULARNE TEMATY PORUSZANE
NA COACHINGU BIZNESOWYM

 • praca zaczyna mnie nudzić, dopada mnie zmęczenie i spadek energii,
 • irytują mnie współpracownicy,
 • chcę polepszyć relację z zespołem, 
 • jak sprawić by pracownicy grali do jednej bramki,
 • stać się Przywódcą, za którym chętnie podążają inni, 
 • zwiększyć potencjał, sprzedaż, 
 • wzmocnić pewność siebie i poznać swoje wartości, 
 • zamienić pomysł w realny sukces, 
 • wydobyć zasoby potrzebne do zbudowania solidnego biznesu, 
 • stworzyć nową wizję przyszłości i określić cele, 
 • znaleźć harmonię między rodziną a pracą, 
 • odnaleźć siebie i swoją drogę.