JAK REKRUTOWAĆ NA OBECNYM RYNKU PRACY?

Poparte szerokim doświadczeniem rekrutacyjnym jednodniowe szkolenie, które ma na celu uzmysłowienie osobom, zajmującym się rekrutacjami, że najważniejszy jest profil idealnego kandydata. Mając już opracowany profil, będziemy mogli poruszyć aspekty taki jak: selekcja aplikacji, zaproszenie na rozmowę wraz z jej przeprowadzeniem. W drugiej części zajmiemy się oceną zdobytych informacji i sprawdzeniem referencji.
Dla bardziej wymagających rekruterów istnieje możliwość aranżacji drugiego dnia szkoleniowego, na którym omówimy sprawy związane z pisaniem ogłoszenia o prace, tak aby wyróżniało się na tle innych.

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM SPRZEDAŻY

Szkolenie z zakresu zarządzania działem sprzedaży ma dwa filary pracy. Pierwszy - dotyczy wyjaśnienia uczestnikom zakresu ich działań  w roli szefa oraz powagi z zakresu tematów związanych z pracownikami takich jak: zwalnianie, nagradzanie, karanie, egzekwowanie poleceń i motywowanie. Drugi filar to wskazanie różnic, wynikających między zarządzaniem, a przywództwem. Dowiedzą się Państwo jak porwać zespół i nie popełniać błędów jako szef.  

BUDOWANIE ZESPOŁU SPRZEDAŻY

Dwudniowe szkolenie, które obejmuje zagadnienia związane z wprowadzenie do pracy w zespole, przemianami, porozumiewaniem się i rozwiązywaniem konfliktów. Drugiego dnia omówione zostaną zagadnienia związane z procesami, organizacją pracy oraz przywództwem w zespole. Każdy moduł został tak zaprojektowany, aby dać uczestnikom odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące pracy w zespole.    

TECHNIKI SPRZEDAŻY

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia profesjonalnej i skutecznej rozmowy handlowej z wykorzystaniem psychologii i właściwych strategii sprzedaży. Uczestnicy udoskonalą umiejętności w rozmowach handlowych oraz poznają nowe techniki i taktyki wspierające zdobywanie rzetelnych informacji od klienta. Szkolenia w postaci mini-wykładów, dyskusji, pracy w podgrupach, pracy indywidualnej, scenek, moderacji, pracy na scenariuszach, na metaforze i mapie myśli, nagraniach audio, feedbackach.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną takie zagadnienie jak: psychologia sprzedaży, etapy procesu sprzedaży i pułapki, w które wpada handlowiec, typologia klienta (socjotechniki sprzedaży), zarządzanie spotkaniem handlowym, poszukiwanie informacji (taktyki zadawania pytań i proaktywne słuchanie), angażowanie klienta w proces sprzedaży i budowanie jego odpowiedzialności, umiejętne reagowanie na sytuację handlową, trudny klient - sztuka przyjmowania reklamacji.
    

MEDIACJE I NEGOCJACJE W BIZNESIE

Szkolenie ma na celu wzrost satysfakcjonujących wyników prowadzonych negocjacji,  daje umiejętność wyboru najodpowiedniejszych strategii dostosowanych do danej sytuacji, rozpoznawanie uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych procesu negocjacyjnego oraz wzmocnienie pewności siebie podczas negocjowania.   
Szkolenie obejmuje przedstawienie podstawowych definicji oraz terminów  a także strategii oraz faz z obszaru negocjacji i mediacji (Analiza SWOT, BATNA, test Thomasa Killmana).  Pokazuje jak przygotować się do negocjacji/mediacji (test z analizy transakcyjnej) oraz jak je przeprowadzać: budowanie siły negocjacyjnej i mediacyjnej (case study). Na szkoleniu przedstawię sytuacje trudne  jak i strategie rozwiązywania konfliktów w tym obszarze, każdy temat uzupełniany jest ćwiczeniami.  

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności komunikacyjnych i autoprezentacji w różnych sytuacjach oraz wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce poprzez ćwiczenia. Najważniejszym celem szkolenia jest rozpoznanie procesu komunikacji i poznanie metod efektywnej komunikacji interpersonalnej. Poprzez udział w szkoleniu uczestnik nabywa umiejętności skutecznej i precyzyjnej wymiany informacji, lepszego wyrażania swoich potrzeb, poglądów i uczuć. 
W programie znajdują się takie elementy jak: 
 cele i zadania komunikacji interpersonalnej, trening interpersonalny, komunikacja w pracy zespołowej, mowa ciała - komunikacja niewerbalna, aktywne słuchanie i mówienie - komunikacja werbalna, zakłócenia w procesie komunikacji, autoprezentacja i budowanie wizerunku, wystąpienia publiczne, modele w komunikacji interpersonalnej (m.in. model Rosenberga).  

BUDOWANIE WIZERUNKU

Szkolenie ma na celu uświadomić uczestnika kursu jaki wpływ mają poszczególni pracownicy na postrzeganie firmy.  Dowiedzą się Państwo jak świadomie budować wizerunek organizacji, jakimi narzędziami się posługiwać oraz kto jest odpowiednią osobą do wykonania tego zadania. 
Odkryjemy drzemiący potencjał firmy w ciągu jednego dnia.

OBSŁUGA KLIENTA

Nie sztuką jest sprzedać, sztuką jest utrzymać klienta. Na szkoleniu uświadomimy jaki jest cel DOK oraz jakie kompetencje powinien mieć pracownik obsługi klienta. Zbudujemy indywidualny plan obsługi  Państwa klientów, który zminimalizuje ich rotację.

BUDOWANIE ZESPOŁU SPRZEDAŻY

Dwudniowe szkolenie, które obejmuje zagadnienia związane z wprowadzenie do pracy w zespole, przemianami, porozumiewaniem się i rozwiązywaniem konfliktów. Drugiego dnia omawiane są zagadnienia związane z procesami, organizacją pracy oraz przywództwem w zespole. Każdy moduł został tak zaprojektowany, aby dać uczestnikom odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące pracy w zespole.    

ABC SKUTECZNEGO MANAGERA

Szkolenie, które ma na celu przygotowanie do roli profesjonalnego sprzedawcy: skuteczne prezentacje wizualne, sztuka autoprezentacji w sprzedaży, savoir - vivre w biznesie. Podczas spotkań poruszona zostanie psychologia sprzedaży: komunikacja w sprzedaży, typologia klientów – potrzeby, motywy, wartości, radzenie sobie w trudnych sytuacjach sprzedażowych, przedstawię również procesy i systemy sprzedaży a także standardy obsługi klienta (BtB, BtC, Call Centre). Poznają Państwo metody i techniki wpływu społecznego, dowiedzą się jak skutecznie prowadzić negocjacje oraz jak zarządzać obszarem sprzedaży. Poruszymy te aspekt relacyjności i proaktywności w biznesie.

TELEMARKETING

Czarowanie głosem i rola pytań.
Warsztat da odpowiedzi na pytania: "jak przygotować się do rozmowy?", "jak się komunikować?, "jak czarować głosem?". Druga część dotyczy aspektów związanych z rolą pytań, korzyściami oraz technikami.  Nauczą się Państwo zadawać pytania alternatywne, wciągające do rozmowy oraz takie, które pozwolą przełamywać barierę "sekretarki" w ceku kontaktu z osobą decyzyjną.

SAVOIR - VIVRE W BIZNESIE

Zakres tematyczny szkolenia dotyczy zagadnienia dress code w firmie. Przedstawiamy jak witać ważnych gości w firmie oraz jakie obowiązki spoczywają na nas jako gospodarzach. Zajmiemy się aspektem prezentacji osób, sposobem przywitania oraz przekazania wizytówek. Szkolenie może pomóc wyjść z kłopotliwych sytuacji - np. kiedy nie pamiętamy nazwisk naszych gości.