AUDYT OPERACYJNY

Przeprowadzony audyt jest na bazie trzech profili firmy - produkcja, sprzedaż, marketing. 

W oparciu o 2-dniowe szkolenie przedstawiam zakres pracy, jaka będzie wykonana za pośrednictwem audytora oraz poznajemy środowisko pracy osób bezpośrednio zainteresowanych. Uświadamiam i identyfikuję rodzaje strat, które mogą wynikać z nadprodukcji, zapasów, transportu, ruchu wewnętrznego, bezczynności, braków oraz zbędnego przetwarzania w firmie.
Na pierwszym etapie pracy stworzymy dwie grupy robocze, z którymi systematyczna praca powołanymi do zespołu osobami ma na celu usprawnienie procesu przepływu surowców oraz odpowiednie zarządzanie maszynami dając możliwość oszczędności na tych dwóch płaszczyznach.
Audyt na bazie profilu marketingowego będzie miał na celu pokazanie na jakim miejscu jesteśmy na obecnym rynku, jaką mamy konkurencję z najbliższego otoczenia. Uzyskamy również takie informacje jak; narzędzia wykorzystywane w Naszej branży vs. to co obecnie posiadamy. Co możemy usprawnić i w jakich obszarach widać potencjał.
Audyt działu sprzedaży będzie opierał się na poznaniu charakteru pracy osób będących w owym dziale. Pozwoli to na usystematyzowanie pracy, stworzenie hierarchii, wprowadzenie raportów oraz nowych systemów. Analiza rynku klientów wykaże potencjał i kierunek dalszego rozwoju firmy.
Będziemy opierać się na istocie techniki 5S, systemom sugestii i pomysłów pracowniczych, uświadamiać będziemy metodykę i narzędzia doskonalenia procesów (praca w grupach).
Mając pewność, ze pracujemy tylko z osobami zaangażowanymi w firmę zapoznam ich z zagadnieniami takim jak: motywowanie pracowników, prezentowanie i komunikowanie zmiany, wykorzystanie potencjału ludzi oraz rozwiązywanie konfliktów.
Całość audytu ma na celu wyszukanie w grupie osób będących lokomotywami w firmie, uświadomienie i nauczenie ich pracy w nowych realiach rynku. Praca audytora zewnętrznego ma doprowadzić do wskazania zaniedbań oraz obszarów do poprawy w działach produkcji, sprzedaży i marketingu.

AUDYT DZIAŁU SPRZEDAŻY 


Trzydniowe spotkanie z działem sprzedaży:

I dzień: zapoznanie się z pracą zespołu jak i rynkiem na których pracują. Po takim wspólnie przepracowanym dniu zespół jak i pracownicy podległego zespołu otrzymują informację na temat organizacji pracy.
II dzień: przejście przez zagadnienia w oparciu o branżę: metody aktywnego poszukiwania klientów, cele handlowe, proces sprzedaży oraz radzenie sobie z obiekcjami.
III dzień: jest czasem na rozmowę w temacie negocjacji. Tutaj poruszymy aspekty związane z przygotowaniem się do negocjacji, analizą przedmiotu negocjacji jak i propozycją przedstawiania rozwiązań. Omówimy style i strategie negocjacji zamykając dzień pracy taktykami manipulacyjnymi.